Κώδικες Χειρόγραφα

Εδώ μπορείτε να δείτε κατάλογο με τους χειρόγραφους κώδικες που φυλάσσονται στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου. Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο κάνοντας κλικ στο κουμπί που βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης.

Εδώ μπορείτε να δείτε τους κώδικες και τα παλαιά βιβλία της Μητρόπολης Κιτίου, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κοινοποίηση :