Το θαύμα της Αγίας Ευφημίας στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο