Αρχιεπισκόπου

1 Μαΐου, 2020

Αρχιεπισκοπική εγκύκλιος για Ναούς

7 Απριλίου, 2020

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Εὑρισκόμενοι μικρὸν πρὸ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, κατὰ τὴν ὁποία πάντοτε βιώνουμε ἰδιαιτέρως τὸ Πάθος ἀλλὰ καὶ τὴν χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, φέτος […]