Πρωτοπρεσβυτέρου Κλεάνθη Παντελή, Κυριακή της Πεντηκοστής.