Η επιθυμία του Αγίου Νεκταρίου να αποτυπώσει την αγάπη του προς τη Θεοτόκο