Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης στα Κολοκοτρωνέικα λημέρια