ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ: ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ