ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ: ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ