Ο Ιησούς Χριστός τα θεραπεύει όλα και ζητάει την πίστη μας