«Η εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια μας ελευθερώνει απ’ όλα τα βάσανα»