Κυριακή Β΄ Ματθαίου: «Η Κλήση των πρώτων μαθητών», Πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Χριστοδουλίδη