Κυριακή του Τυφλού: «Ο Τυφλός ως πρότυπο Ευχαριστίας και Ευγνωμοσύνης προς τον Θεό»