Η α΄ και β΄ εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου