Επικήδειος Λόγος των πατέρων της Μονής Σταυροβουνίου στον Γέροντά τους Αθανάσιο