Ετήσια Αφιερώματα – Εκκλησία και Ελληνική Επανάσταση 1821

18 Φεβρουαρίου, 2021

Μελέτιος Β΄, Μητροπολίτης Κιτίου 1810-1821

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Β΄ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ (1810-1821)* Ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας στὴν Κύπρο ἄρχισε τὸ 1571, διαδεχθεῖσα τὴν περί­οδο τῆς Λατινοκρατίας (Φραγκοκρατίας καὶ Ἑνετοκρατίας), κατὰ τὴν […]
11 Φεβρουαρίου, 2021

τεστ

τεστ