Διαδικασίες & Πιστοποιητικά

6 Απριλίου, 2021

Τι χρειάζεται για να συναφθεί γάμος

  Τι χρειάζεται για να συναφθεί γάμος:   Για να τελεσθεί γάμος μεταξύ ορθοδόξων χρειάζονται τα πιο κάτω πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό Ελευθερίας (αγαμίας). Πιστοποιητικό γέννησης. Πιστοποιητικό – […]