Ιερά Αγρυπνία προς τιμή του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στο Μενεού
Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΖΩΤΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΖΩΤΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ*

Ἱστορικὸ τῆς παλαιᾶς εἰκόνας τῶν Ἁγίων

Ὁ Ἱερὸς Ναός τοῦ Ἁγίου Ξενοφῶντος (Ξορινοῦ) βρίσκεται μισό χιλιόμετρο Β.Α. τοῦ χωριοῦ Μαζωτός τῆς ἐπαρχίας Λάρνακας. Ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου ζωγραφίστηκε ἀπό τόν ἱερομόναχο Φιλόθεο, τό 1822. Τήν ἔφερε στό χωριό ὁ πατέρας τοῦ Γιωρκῆ Μαστραππῆ, ὁ Χατζηδήμητρος, καμηλάρης ἀπό τή Βουκολίδα Καρπασίας, πού ἦλθε καί παντρεύτηκε στόν Μαζωτό.

         Ἦταν μιά νύκτα τοῦ καλοκαιριοῦ, στά μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα, πού τοῦ φανερώθηκε ὁ Ἅγιος Ξενοφῶν καί τοῦ εἶπε:

         «Ξύπνα νά πάεις νά μέ φέρεις στόν Μαζωτό καί τό χωριό θά δεῖ μεγάλο καλό από μένα».

         Τό πρωί ὁ Χατζηδήμητρος δανείστηκε τή μούλα τοῦ γείτονά του καί ξεκίνησε νά πάει στή Βουκολίδα, πού ἤξερε πώς ἦταν ἡ εἰκόνα. Ἔκαμε μιά ὁλόκληρη βδομάδα, μά ἔμελλε νά στραφεῖ ἄπρακτος, γιατί ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ ἀπ’ τόν ὁποῖο ζήτησε τήν εἰκόνα, ἀρνήθηκε πώς εἶχε τέτοιον Ἅγιο στό ἐκκλησάκι.

         Τόν ἑπόμενο χρόνο πάλι τοῦ φανερώθηκε ὁ Ἅγιος καί τοῦ ζήτησε νά τόν φέρει στόν Μαζωτό καί δανείστηκε ξανά τό ἴδιο ζῶο γιά νά κάμει τό θέλημα τοῦ Ἁγίου. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ, πού κράτησε αὐτή τή φορά ἐλάχιστες ὧρες, κυριαρχοῦσαν στή ψυχή τέτοια συναισθήματα δέους, βαθιᾶς πίστεως καί ἐκστάσεως ὥστε ἔφθασε στό σπίτι τοῦ ἱερέα σάν ὑπνωτισμένος. Ξαναζήτησε τήν εἰκόνα, μά πάλι ὁ ἱερέας τοῦ ἀρνήθηκε. Ὁ Χατζηδήμητρος, ὅμως, ἦταν ἀποφασισμένος νά ἐκτελέσει ὁπωσδήποτε αὐτή τή φορά τό θέλημα τοῦ Ἁγίου Ξενοφώντος, καί ἐπέμενε νά πάνε στήν ἐκκλησία νά τή βροῦν.

         «Πᾶμε», τοῦ εἶπε, «κι εἶναι στή δεξιά πλευρά τῶν εἰκόνων, δίπλα στό προσκυνητάρι».

         Ὁ ἱερέας, τότε, στήν προσπάθειά του νά κρατήσει τόν Ἅγιο στήν ἐκκλησία του, παράγγειλε νά σηκώσουν τήν εἰκόνα ἀπ’ τή θέση της καί νά τήν κρύψουν κάτω ἀπό τό χῶμα, στήν αὐλή τῆς ἐκκλησίας. Ὅταν ἔγινε ἡ παραγγελία τοῦ ἱερέα, τότε ὁ ἱερέας, οἱ ἐπίτροποι κι ἀρκετοί συγχωριανοί του, πῆραν τον Χατζηδήμητρο στήν ἐκκλησία, γιά νά δεῖ κι ὁ ἴδιος μέ τά μάτια του, πώς δέν ἦταν ἡ εἰκόνα ἐκεῖ πού τούς ἀνέφερε.

         Ὅταν ἔφθασαν ὅμως στήν αὐλή τῆς ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Ξενοφῶν ἔδειξε τό θαῦμα του κι ὅλοι οἱ παρευρεθέντες ἔμειναν ἔκπληκτοι μπρός στό θέαμα πού ἀντίκρυσαν. Στό κέντρο τῆς αὐλῆς ἄναψε μιά μεγάλη φλόγα κι ὅλα γύρω πῆραν μιά μυστηριώδη ὄψη. Ὁ Χατζηδήμητρος, σάν σέ ἔκσταση, πῆγε καί σήκωσε τό χῶμα καί κάτω ἐκεῖ, μέσα σέ καθαρό σινδόνι, πού δέν ἔπαθε τίποτε ἀπό τή φωτιά, βρέθηκε ἡ εἰκόνα πού ζητοῦσε. Μετά ἀπ’ αὐτό κανείς δέν τόλμησε νά σταθεῖ ἐμπόδιο στόν εὐσεβή ἀπεσταλμένο τοῦ Ἁγίου κι ἔτσι ὁ Χατζηδήμητρος πῆρε τήν εἰκόνα καί τήν ἔφερε στόν Μαζωτό σέ μιά νύκτα μοναχά.

         Ἡ μούλα πού τόν ἔφερε καβάλα, μόλις ἔφθασαν στήν αὐλή, καταϊδρωμένη καί κουρασμένη, ἔγειρε καί ψόφησε.

         Ὅλο τό χωριό μαζεύτηκε στό σπίτι τοῦ Χατζηδήμητρου καί ἀφοῦ σχημάτισαν θριαμβευτική πομπή, ψάλλοντες καί δοξολογοῦντες τόν Θεό, μετέφεραν τήν εἰκόνα στό παλιό ἐκκλησάκι, πού βρισκόταν στή θέση τοῦ σημερινοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἔκαμαν Θεία Λειτουργία.

         Ἀπ’ τήν ἄλλη μέρα ἄρχισαν τά θαύματα τοῦ Ἁγίου. Εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἅγιος πού ξορίζει τό κακό καί τήν ἀρρώστια, γι’ αὐτό πῆρε τό ὄνομα Ἅγιος Ξορινός. Οἱ χωρικοί γνωρίζουν πλῆθος ἀσθενῶν, πού τούς φανερώθηκε καί τούς ἔκανε καλά.

         Κάθε χρόνο, στίς 26 Ἰανουαρίου, γιορτή τοῦ Ἁγίου Ξορινοῦ, μαζεύονται πιστοί ἀπ’ ὅλα τά μέρη τῆς Κύπρου.

*Πηγή: Βίος, Θαύματα, Παράκληση καί Χαιρετισμοί τοῦ Ὁσίου Πατρός Ἡμῶν Ξενοφῶντος (Ξορινοῦ) και τῆς Συνοδείας αὐτοῦ, εκδ. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ξενοφῶντος Μαζωτοῦ, 2018.

logo
location iconΤ.Θ. 40036, Τ.Κ. 6300, Λάρνακα, Κύπροςlocation icon+357 24815032location icon+357 24655588location iconinfo@imkitiou.orglocation iconimkitiou.org
© 2011 - 2023 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ.