loading...
Εγκύκλιος για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή
viber_image_2020-04-11_16-43-38-e1586615207202.jpg

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ Αγαπητά,

Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας διά της σημερινής Κυριακής της Τυρινής, μάς φέρνει προ των πυλών της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής· της ευλογημένης αυτής περιόδου, που αποτελεί ένα πνευματικό ταξίδι με προορισμό την «Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν» και την «Πανήγυριν τῶν Πανηγύρεων», το Άγιο Πάσχα, την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού. «Περιχαρῶς δεξώμεθα τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας» και της μετανοίας, όπως μάς καλεί η υμνολογία της Εκκλησίας και μάς διδάσκει η επικείμενη περίοδος της Σαρακοστής, ώστε με τα μέσα αυτά να αφυ­πνισθούμε πνευματικά και με καθαρούς τους πνευματικούς οφθαλμούς να προ­σκυνήσουμε «τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἀνάστασιν».

Για να αντιληφθεί κανείς τον ρόλο και τη σημασία της Σαρακοστής, πρέπει να αναλογιστεί το μεγαλείο της Αναστάσεως. Και όποιος έχει βιώσει, έστω και στον ελάχιστο βαθμό, την Πασχάλια χαρά, όπως βιώνεται στην καθ’ ημάς Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και τόσους αιώνες στη λατρεία της, τότε μπορεί όντως με χαρά να υποδεχθεί την περίοδο αυτή, που μάς οδηγεί βαθμηδόν στο μυστήριο της Εγέρσεως του Χριστού. Η Σαρακοστή αποτελεί, θα λέγαμε, την καρδιά του εκκλη­σιαστικού έτους, που με τη νηστεία και τις κατανυκτικές ακολουθίες της, μάς προ­ετοιμάζει για το Πάσχα. Το Μέγα Απόδειπνο, οι Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, ο Μέγας Κανών, οι Χαιρετισμοί της Παναγίας, αλλά και οι πανηγυρικές Κυριακές μάς δίνουν «χεῖρα βοηθείας» για μετάβαση προς τα Άγια Πάθη και την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου.

Η περίοδος, λοιπόν, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι πορεία προς το Πάσχα. Μια πορεία κατά την οποία η Εκκλησία προσπαθεί να μάς βοηθήσει, ώστε να ζήσουμε το Πάσχα υπαρξιακά και βιωματικά και όχι εθιμοτυπικά. Να το βιώσουμε ως διάβαση «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν», μια πορεία όπου ο πόνος να έχει βάλσαμο την ελπίδα και τη χαρά που ανέτειλε εκ του ζωηφόρου μνήματος του Αναστάντος Χριστού.

Η Σαρακοστή σκοπό έχει να μάς βοηθήσει να καλλιεργήσουμε την ταπείνωση και τη μετάνοια. Δύο αρετές, οι οποίες, σύμφωνα με τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο, αποτελούν τις μεγαλύτερες συχνότητες και ενέργειες που μεταμορφώνουν τον άν­θρωπο σε ζωηφόρο μνήμα στο οποίο κατέρχεται ο ζωοδότης Χριστός, ενώνεται με αυτόν και τον καθιστά κατά μυστικό και εμπειρικό τρόπο μέτοχο της Αναστάσεως.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Εκκλησία ἐν τῇ σοφίᾳ της μάς προτρέπει προ του Πάσχα να εισέλθουμε στο «στάδιο» του πνευματικού αγώνα της κάθαρσης από τα πάθη, στην «ὁδὸ τῆς μετανοίας» διά του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Σύμμαχος στον αγώνα για κάθαρση των παθών αποτελεί ασφαλώς και η νηστεία, η οποία δεν είναι εφεύρημα των ανθρώπων, αλλά η σαφής και πρώτη εντολή που δόθηκε από τον Κύριο στους Πρωτοπλάστους. Νηστεία, όπως μας διδάσκει ο Μέγας Βασί­λειος, δεν είναι μόνο η αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά είναι «ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις». Η νηστεία, δηλαδή, των τροφών γίνεται άλλο ένα μέσο που μάς βοηθά να υπερβούμε την εμπάθειά μας και ως εκ τούτου έχει κατεξοχήν πνευμα­τικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό η Εκκλησία μάς καλεί αυτή την περίοδο να ασκήσουμε την αρετή της νηστείας τόσο «σωματικῶς» όσο και «πνευματικῶς» «πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν» της ψυχής και του σώματος.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ Αγαπητά,

«Ἔφθασε καιρὸς, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή», όπως ψάλλει ο υμνωδός. Η πανδημία, που ταλαιπωρεί όλους μας τον τελευταίο χρόνο, μάς υπομνηματίζει τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου. Μάς φέρνει αντιμέτωπους με τον «ἔσχατο ἐ­χθρό», που είναι ο θάνατος. Τα βιώματα και οι δυσκολίες της χρονιάς αυτής ας αποτελέσουν αφορμή τη φετινή Σαρακοστή να προσευχηθούμε εντονότερα προς τον Κύριο να «μην ἀποστρέψει τὸ πρόσωπόν Του ἀπὸ τῶν παίδων Του» κάνοντας αυτοκριτική και ιεραρχώντας τις προτεραιότητες της ζωής μας.

Ευχόμαστε να μάς αξιώσει και φέτος ο Κύριος της δόξης διά πρεσβειών της Πανα­χράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, του Πολιούχου ημών Λαζάρου του Τετραημέ­ρου και πάντων των Αγίων «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνίσασθαι, τὸν δρόμον τῆς νηστείας ἐκτελέσαι, τὴν πίστιν ἀδιαίρετον τηρῆσαι, τὰς κεφαλάς τῶν ἀοράτων δρακόντων συνθλάσαι, νικητάς τε τῆς ἁμαρτίας ἀναφανῆναι καὶ ἀκατακρίτως φθά­σαι προσκυνῆσαι καὶ τὴν Ἁγίαν Ἀνάστασιν».

Καλή Σαρακοστή.

Με πατρικές ευχές,

† Ο Κιτίου Νεκτάριος

Εγκύλιος και Μήνυμα για τη Σαρακοστή 2021

Loading
© 2011 - 2022 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ.
Made by