loading...
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
to-thauma-ths-panagias-ths-fanerwmenhs.jpg

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΚΑΝΔΗΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821

Τις σφαγές των Κυπρίων ιεραρχών και των προκρίτων κατά τον Ιούλιο του 1821 ακολούθησαν εξισλαμισμοί, δημεύσεις περιουσιών και εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων, λεηλασίες και καταστροφές. Εκκλησίες βεβηλώθηκαν και μετατράπηκαν σε μουσουλμανικά τεμένη. Στο στόχαστρό τους μπήκε και ο πάνσεπτος ναός της Φανερωμένης. Όμως, άλλα ο άνθρωπος βούλεται και άλλα ο Θεός κελεύει. Η Παναγία ως άλλη Σώτειρα επέστη και έσωσε τον ναό της! Ιδού το θαύμα: «Μανιώδης ἀπὸ τὴν ἀνθελληνική του λύσσα ὁ Κιουτσιούκ-Μεχμέτ μεταξὺ τῶν ἄλλων του τερατουργημάτων ἤθελε νὰ διαπράξει καὶ τοῦτο. Ἐπιθυμεῖ νὰ μετατρέψει εἰς τζαμίον τὴν ἐν Λευκωσίᾳ Ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης. Τοῦτο γνωσθὲν ἐπροκάλεσε ὡς ἦν ἑπόμενο ἀγωνία καὶ φρικίαση εἰς πάντας τοὺς χριστιανούς. Τότε οἱ περὶ τοῦ ναοῦ ἐνδιαφερόμενοι ἀπὸ φόβο μετέφερον κρυφίως εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν πρὸς φύλαξιν τὰ τὲ ἱερὰ ἄμφια καὶ σκεύη. Ἐγεννήθη σκέψις νὰ μεταφερθοῦν καὶ οἱ εἰκόνες, ἀλλ’ ἡ ἰδέα αὐτὴ ἐγκατελείφθη, διότι ὑπῆρξαν οἱ γνωματεύσαντες νὰ μείνουν αἱ εἰκόνες καὶ «ἂς δείξουν τὸ θαῦμα τους». Καλύψαντες, λοιπόν, αὐτὰς διὰ μελάνου σκεπάσματος τὰς ἐγκατέλειψαν καὶ ἀνέμενον μετὰ τρόμου τὴν φρικιαστικὴν αὔριο καθ’ ἧν θὰ ἐλάμβανε χώραν τὸ φρικαλέον ἀνοσιούργημα.

Ἐπῆλθε, τέλος, ἡ νὺξ τῆς παραμονῆς τῆς φρικιαστικῆς αὔριον. Τὰς ψυχὰς τῶν χριστιανῶν κατεῖχεν ἡ ἀγωνία, ἀλλ’ ἡ χάρις τῆς βαστασάσης τὸν βαστάσαντα πάντα διεφύλαξε τὸν ἱερὸν ναὸν ἀπὸ τοῦ μολύσματος.

Ὁ Κιουτσιούκ-Μεχμέτ ἐκοιμήθη μὲ τὸ χαρέμι του ἥσυχος. Ἡ ἀγγελική του ψυχή δὲν εἶχε τύψεις. Αἴφνης, λοιπόν, τὴν νύκτα ἐγείρεται τῆς κλίνης περίτρομος καὶ διηγεῖται εἰς τὴν χανούμισσάν του, ὅτι ἠγέρθη κατόπιν τρομακτικοῦ ὀνείρου καὶ ἀρχίζει νὰ διηγῆται τοῦτο εἰς αὐτήν. Καθ’ ἣν στιγμήν, ὅμως, ἠγέρθη οὕτως ταυτοχρόνως ἠγέρθη καὶ ἡ χανούμισσα, ἥτις ἀρχίζει νὰ λέγει ὅτι καὶ αὕτη ἠγέρθη περίτρομος, ἰδοῦσα τὸ αὐτὸν ὄνειρον.

Ἡσυχάζουν ἀπὸ τὴν πρώτην συγκίνησιν καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὸν ὕπνον των, ὁπότε μετ’ ὀλίγον ἐπανεγείρονται περισσότερο τρομαγμένοι καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὴν αὐτὴν στιχομυθίαν. Κοιμοῦνται πάλι καὶ ἡ φρικίαση ἀπὸ τὸ ὄνειρό τους καταλαμβάνει ἐκ τρίτου εἰς μεγαλύτερο βαθμό.

Ἐπὶ τέλους ἐξημερώνει καὶ ὁ Κιουτσιούκ-Μεχμέτ παραλαβὼν τὸν Μεττέσαγαν καὶ τὸν Ταχίραγαν μεταβαίνουν εἰς τὸν ναόν. Ἐκεῖ ἀντὶ νὰ ἐπιτεθεῖ ὡς ἄγρια λαῖλαψ, ζητεῖ ἀπὸ τοὺς ἐν τῷ ναῷ μεγάλην λαμπάδα, τὴν ὁποίαν καὶ πλήρωσεν ἀκριβά, πλησιάσας πρὸς τὰς σκεπασμένας εἰκόνας ἀρχίζει νὰ ἀνασηκώνει τὸ σκέπασμα καὶ να ζητῆ πληροφορίας περὶ μιᾶς ἑκάστης εἰκόνος. Ὅταν ἔφθασε πρὸ τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας ἐζήτησε καὶ περὶ αὐτῆς πληροφορίας. Μόλις δὲ τοῦ εἶπον ὅτι εἶναι «ἡ Μεϊρὲμ ἀνά» (Μαρία, μήτηρ τοῦ Χριστοῦ – Παναγία) ἐξέβαλεν φωνὴν καὶ εἶπε «πούτουρ» καὶ ἤναψε τὴν λαμπάδα καὶ φυγὼν ἔδωκε διαταγὰς νὰ μὴν πειραχθῆ ὁ ναὸς καὶ νὰ μείνει Ἐκκλησία τῆς «Μεϊρὲμ ἀνά». Καὶ οὕτως ἐσώθη ἀπὸ τὴν βεβήλωση ἡ Ἐκκλησία τῆς Φανερωμένης καὶ μετ’ αὐτῆς βεβαίως καὶ ὁλόκληρος ἡ συνοικία, ἥτις θὰ ἐξετουρκίζετο».

Ο Κιουτσιούκ-Μεχμέτ χάρισε στον ναό της Φανερωμένης ασήμι και με αυτό κατασκευάστηκε το 1856 η επτακάνδηλος τριφουρένια κανδήλα, βάρους 5,95 κιλών και ύψους 70 εκ. σε ανάμνηση της θαυμαστής επέμβασης της Θεοτόκου. Η Επτακάνδηλος κατασκευάσθηκε από τον Χ΄΄ Ιωάννη Γ. Ελευθεριάδη, ο οποίος ονομαζόταν Κουγιουμτζής.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Loading
© 2011 - 2022 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ.
Made by