ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΝ. Α.Η.Κ.