ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΑΖΩΤΟΣ