Το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα του Διανελλείου Ορφανοτροφείου Λάρνακας στο ξενοδοχείο Sun-Hall, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011