Υποδοχή του λειψάνου του Αγίου Λαζάρου στην Ι.Μ.Συλλήψεως της Θεοτόκου Μόσχας την 12ην Ιουνίου 2012