Επίσημη επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου στις 17/11/2011, του Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων της Κένυας Mr. Stephen Kalonzo Musvoka