Δείπνο Ιδρύματος Υποτροφιών Κατηχητικών σχολείων Ι.Μ.Κιτίου την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012