Είναι του 12ου αιώνα, ρυθμού καμαροσκέπαστου με τοιχογραφίες του 12ου αιώνα.