Είναι ναός του 9ου αιώνα. Αρχικά κτίστηκε ως εγγεγραμένος σταυροειδής με τρούλλο, αλλά σε ρυθμό που οδηγεί σε μια μεταβατική περίοδο από τη βασιλική προς τον εγγεγραμμένο σταυροειδή. Υπέστη μεγάλες καταστροφές κατά την επιδρομή των Μαμελούκων της Αιγύπτου το 1425, κι όταν ανακαινίστηκε γύρω στο 1500, έλαβε τη σημερινή αρχαιοπρεπή μορφή του σταυρεπίστεγου ναού.
Σώζονται διάφορα στρώματα πολύ σημαντικών τοιχογραφιών που χρονολογούνται από τον 9ο μέχρι τον 13ο αιώνα.