ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΙΟΥ ΘΑ  ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

24Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 Ανακοίνωση Χριστουγέννων